โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอดินันท์ เจะซู
ตำแหน่งพนักงานราชการ
 
รายการ ข้อมูล หมายเหตุ
เลขที่ตำแหน่ง พ314930  
วันที่บรรจุ 26/12/2554  
เบอร์โทรศัพท์ 082-1979700  
อีเมลล์ [email protected]  
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร