โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน