โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (นักเรียนทั่วไป) ทั่วไป 10 ม.ค. 66
2 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 66
3 วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ทั่วไป 2 ธ.ค. 65
4 งานเกษียณอายุราชการ ทั่วไป 19 ก.ย. 65
5 รายชื่อผู้ที่ผ่านสอบคัดเลือกนักเรียนทุนภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 10 ส.ค. 65
6 แนะนำ TO BE NUM BER ONE รร.ยาบีบรรณวิทย์ ทั่วไป 26 มิ.ย. 65
7 ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนทุนภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 พ.ค. 65
8 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 65
9 ใบสมัครนักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 65
10 ใบสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 65
11 ประกาศโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 14 ก.พ. 65
12 ประกาศโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 8 ก.พ. 65