โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
หมู่ที่ 4 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โทรศัพท์ 073719771 โทรสาร 073719771

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์