โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางนริสรา ราชแดหวา
ตำแหน่งครู คศ.1
 
รายการ ข้อมูล หมายเหตุ
เลขที่ตำแหน่ง 132697  
วันที่บรรจุ 01/11/2561  
เบอร์โทรศัพท์ 0869653002  
อีเมลล์ [email protected]  
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร