โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวแอเสาะ เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ตำแหน่งครู คศ.1
 
รายการ ข้อมูล หมายเหตุ
เลขที่ตำแหน่ง 132712  
วันที่บรรจุ 23/12/2559  
เบอร์โทรศัพท์ 0807039870  
อีเมลล์ [email protected]  


 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร