โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายมูหมัดสุกรี กามิส
ตำแหน่งครู คศ.1
 
รายการ ข้อมูล หมายเหตุ
เลขที่ตำแหน่ง 20809  
วันที่บรรจุ 05/04/2559  
เบอร์โทรศัพท์ 0886576374  
อีเมลล์ [email protected]  

 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร