โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายวัชรินทร์ ทองอินทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
  
รายการ ข้อมูล
ชื่อ-สกุล นายวัชรินทร์  ทองอินทร์      
เลขที่บัตรประชาชน -
เลขที่ตำแหน่ง 6514
วันที่บรรจุ 25/12/2555
เบอร์ติดต่อ 0898692346
อีเมลล์ [email protected]

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร