โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายมูหมัดซุลบีซัน เจ๊ะเหง๊าะ
ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา
 
รายการ ข้อมูล หมายเหตุ
เลขที่ตำแหน่ง    
วันที่บรรจุ 14/3/2007  
เบอร์โทรศัพท์ 0862865349  
อีเมลล์ [email protected]   

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร