โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอุสมาน สาและ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
 
รายการ ข้อมูล หมายเหตุ
เลขที่ตำแหน่ง พ314826  
วันที่บรรจุ 03/02/2556  
เบอร์โทรศัพท์ 0892986675  
อีเมลล์ [email protected]   

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร