โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอับดุล เจะสือแต
ตำแหน่งครู คศ.2
 
รายการ ข้อมูล หมายเหตุ
เลขที่ตำแหน่ง 1073  
วันที่บรรจุ 12/05/2557  
เบอร์โทรศัพท์ 0869693641  
อีเมลล์ [email protected]   

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร