โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวลาราชการเท่านั้น)

>>ม.1 , ม.4

>>นักเรียนประจำหอพักนอน (รร.ประชารัฐ)

>>ช่องทางออนไลน์ https://yabee.thai.ac/regis

>>ติดต่อเจ้าหน้าที่โทร

*ครูห้องเรียนทั่วไป 061-2294152

*ครูหอพักนอน ปชร. 089-2964075

>> โหลดใบสมัครนักเรียนทั่วไป https://drive.google.com/file/d/1XD1lSn4_idwglq2Ux-C3RaNMPk5UXCvD/view?usp=sharing

>> โหลดใบสมัครนักเรียนประชารัฐ https://drive.google.com/file/d/1CiyrJq7vAld58KBXIxuLqV6JiciXMqGg/view?usp=sharing

>>โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สพม.ปัตตานี

www.yabee.ac.th

24 ม.ค. 67 | รับชม : 43 ครั้ง