โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขั้นตอนการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

13 พ.ค. 66 | รับชม : 66 ครั้ง