โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.09 MB 65 13 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งออกแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.12 MB 63 10 ม.ค. 66
คำสั่งปัจฉิมนิเทศ วันที่ 31/3/65 ดาวน์โหลด 0.14 MB 150 27 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ปีที่ 4 และนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.14 MB 173 2 ก.พ. 65
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ดาวน์โหลด 0.27 MB 2,175 2 ก.พ. 65
ประกาศทั่วไป     ครั้ง วันที่
ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 135 15 ก.พ. 65