โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

จบการศึกษา

ความภาคภูมิใจของนักเรียน