โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายนิโซะ นิโมง
ตำแหน่งครู คศ.2
 
รายการ ข้อมูล หมายเหตุ
เลขที่ตำแหน่ง 21016  
วันที่บรรจุ 13/01/2535  
เบอร์โทรศัพท์ 0819578990  
อีเมลล์ nisohnimong@gmail.com  

 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร