โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 งานเกษียณอายุราชการ ทั่วไป 19 ก.ย. 65
2 รายชื่อผู้ที่ผ่านสอบคัดเลือกนักเรียนทุนภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 10 ส.ค. 65
3 แนะนำ TO BE NUM BER ONE รร.ยาบีบรรณวิทย์ ทั่วไป 26 มิ.ย. 65
4 ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนทุนภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 พ.ค. 65
5 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 65
6 ใบสมัครนักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 65
7 ใบสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 65
8 ประกาศโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 14 ก.พ. 65
9 ประกาศโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 8 ก.พ. 65