โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5

         เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565  โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์  ได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมต้านภัยทุจริต นำโดย นายวัชรินทร์  ทองอินทร์ รองผู้อำนวยโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ คณะครู และ นักเรียนร่วมใจกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  พิทักษ์ชาติจากภัยทุจริต    ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต”
 


วันที่ 14 กันยายน 2565 - รับชม : 60 ครั้ง