โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

 
  • 1673421610-.jpg

    เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร